PŘEPISY AUDIO NAHRÁVEK


Nabízíme přepisy zvukových audio nahrávek z přednášek, jednání, porad apod. do textového souboru. Stejně tak zajistíme přepisy nahrávek například ze soudních jednání či konferencí

Základní ceny audio přepisů textu

přepis zvukového záznamu v češtině cena
do 1 hodiny záznamu paušální cena dohodou
1–5 hodin záznamu 25–30 Kč/min.
5 hodin a více cena dohodou

 

U cizojazyčných přepisů je třeba počítat se znatelným navýšením ceny. Kalkulaci přepisu audio nahrávky vyhotovíme na přání.

Konečnou cenu pro audio přepisy stanovujeme až po posouzení kvalitativně průměrného vzorku audio záznamu, protože ji mohou výrazně ovlivnit například tyto následující faktory