PŘEPISY A OPISY TEXTŮ


Přepisy textů expresní i standardní

Do elektronické podoby (*.pdf, *.doc, *.rtf) převedeme rukopisy, strojopisy, smlouvy, úřední záznamy aj. Takto převedené dokumenty usnadní Vaši orientaci a vyhledávání v nich, v neposlední řadě je velkou výhodou jednodušší archivace (na CD či DVD, harddisku, externím disku, síti) a možnost kvalitního opakovaného tisku.

K přepisu používáme techniku OCR nebo manuální přepis. Oba tyto typy přenosu podkladu podrobíme důkladné korektuře, kterou provádějí naši zkušení pracovníci. Přepíšeme nejen Vaše textové soubory, ale samozřejmostí je i zpracování dotazníků, tiskopisů a formulářů do přehledné databáze (viz Pořizování dat).

Ruční přepisy i přepisy OCR

Podle typu a kvality předlohy volíme efektivní přepisovou metodu – ruční přepis či opis nebo automatizovaný přepis pomocí OCR technologie s následnou jazykovou korekturou. Oba dva druhy přepisů zvládáme expresně a ve vysoké kvalitě.

Velká kapacita přepisů

Naše kapacita pro přepisy textů s využitím technologie OCR se pohybuje mezi 50.000 – 200.000 normostran (normostrana je 1800 znaků včetně mezer). Přepisy z nestandardních podkladů, např. starých knih, archaických výrazů, obecně tam, kde je nutno provádět individuální úpravy, však zabere i několikanásobně více času.

Rukopisné poznámky, jako deníky nebo kroniky, přepíšeme, případné chyby v originálu označíme nebo opravíme dle přání zadavatele a můžeme výstupní soubor provázat s naskenovaným obrazem rukopisného originálu ve formátu PDF. Tak zůstanou zachována razítka, kresby, tabulky a původní chyby. Výsledná data uložíme na CD, zpracujeme pro internet jako webovskou prezentaci, popř. vysázíme a vytiskneme jako novou knihu.

Výsledná data dodáváme k prohlížení nebo dalšímu zpracování v elektronické podobě na CD nebo jiných mediích. Na jedno CD se vejde zhruba dva a půl milionu textových stran přepisu formátu A4, nebo jeden a půl milionu textových stran formátu A3. Pro případné další zpracování výstupů nabízíme programátorské zázemí – vyrobíme podle vašeho zadání makra, zpracujeme dokumenty do databází a podobně, dle vašeho přání. Přepisy textů jsou pro nás denním chlebem, svěřte se do naší péče.

Základní ceny přepisů (opisů) textu

typ přepisu cena 1 Ns
český přepis strojopisu, tiskopisu 24,00 Kč
přepis českého rukopisu 50,00 Kč
NJ strojopis, tiskopis 53,00 Kč
NJ tištěný švabach, fraktura 65,00 Kč
NJ rukopis 150,00 Kč

 

Služba vždy obsahuje gramatickou a pravopisnou korekturu. Ceny přepisů platí pro kvalitní a čitelné podklady, a pro množství nad 100 Ns. Pro nižší množství kalkulujeme vyšší ceny. Při řádově vyšším množství Ns můžete naopak očekávat množstevní slevu.
Je třeba počítat s tím, že náročnost přepisu (opisu) a tím i cena narůstá, a to i velmi výrazně, při dodání horších podkladů, jako jsou starší zažloutlé tisky, dřevitý papír, stářím vybledlé a “potrhané” písmo, strojopisy ze starších psacích strojů a další podklady složité ke zpracování. Minimální účtovaná cena je 600 Kč s tím, že všechny výše uvedené ceny platí pro plynulý přepis bez požadavku na formátování. V případě formátování nebo tvorby tabulek je třeba počítat s vyšší cenou.