POŘIZOVÁNÍ A PŘEPISY DAT


Data česká i cizojazyčná přepisujeme nebo vytěžujeme z formulářů, anketních lístků, z tištěné podoby i rukopisů, i z jiných databází. Data převádíme do textu, RTF, HTML, PDF, dokumentu MS Word, MS Excell, MS Access, do Vaší databáze, nebo vyrobíme databázi na míru.

Profesionální pořizování dat

Pořizování dat provádějí naši ověření a zkušení pracovníci, řízení manažery, kteří jsou zvyklí zakázky pečlivě promýšlet. Díky tomu a důsledné kontrole můžeme slibovat dodržení kvalitativních požadavků ze strany klienta.

Ceny pořizování dat

Základní cena pořizování dat se pohybuje kolem 0,20 Kč za položku.

Při velkém obratu a pravidelných zakázkách je možné počítat s množstevními slevami.

Navýšení ceny pořizování dat

Naopak konečná cena může být znatelně vyšší například z těchto důvodů:

  • potřeba zvýšeného zabezpečení dat
  • expresní pořízení dat
  • dlouhé textové řetězce
  • požadavek na nadstandardně nízkou chybovost (pod 1%)
  • složitá manipulace s podklady nebo orientace v nich
  • potřeba dohledávání dat
  • objemné podklady pro pořízení dat