Kontakt

Přepisy s.r.o.
Tel.: 733 766 650
Email: prepisy(x)prepisy.eu

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

V případě, že máte více než 25 zaměstnanců a přitom nezaměstnáváte dostatečný počet zdravotně postižených, odběrem služeb nebo výrobků od nás si ušetříte placení pokut státu ve výši 35,7% námi fakturované ceny, získáte kvalitní profesionální služby, které potřebujete, a přitom nám pomůžete rozvíjet projekty zaměstnávání handicapovaných.

Podle zákona, jestliže máte více než 25 zaměstnanců a přitom nezaměstnáváte dostatečný počet zdravotně postižených (ZP), byste měli platit pokuty státu – asi 50.000 Kč za každé neobsazené místo.

Zákon však nabízí ještě jednu cestu, jak podpořit zaměstnávání postižených, a to odebíráním služeb nebo výrobků od subjektů, které samy zaměstnávají velký počet ZP. Naše společnost, protože v rámci několika projektů zaměstnáváme množství osob se zdravotním postižením, splňuje jako celek zákonné podmínky pro možnost poskytovat náhradní plnění ve smyslu § 81 a následujících zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Jsme jediní na trhu, kteří mohou toto tzv. náhradní plnění poskytovat v oborech grafiky, reklamy a duplikace CD a DVD.

Výpočet potřebné výše náhradního plnění stanovuje Vyhláška č. 518/2004 Sb. a zejména její § 18. Níže, v tabulce, uvádíme v číslech ilustrativní přehled možností, jak lze splnit povinnosti dané právními předpisy.

Pokud máte jiný počet zaměstnanců nebo třeba několik postižených zaměstnáváte, čímž máte povinnost částečně splněnu, neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Váš konkrétní případ vypočteme, zda máte povinnost splněnu nebo jestli a v jaké míře byste měli ještě povinnost naplnit.

celkem zaměstnanců plnění povinnosti zákona 435/2004 o zaměstnanosti - § 81 odst. 2 úspora z ceny koupených služeb (= pokuta/cena)
písm. a) písm. b) písm. c)
zaměstnat postižených odebrat služby za Kč odvod státu
26 1,04 160 160 Kč 57 200 Kč 35,7%
30 1,2 184 800 Kč 66 000 Kč 35,7%
40 1,6 246 400 Kč 88 000 Kč 35,7%
50 2 308 000 Kč 110 000 Kč 35,7%
75 3 462 000 Kč 165 000 Kč 35,7%
100 4 616 000 Kč 220 000 Kč 35,7%
125 5 770 000 Kč 275 000 Kč 35,7%
150 6 924 000 Kč 330 000 Kč 35,7%
200 8 1 232 000 Kč 440 000 Kč 35,7%
300 12 1 848 000 Kč 660 000 Kč 35,7%
400 16 2 464 000 Kč 880 000 Kč 35,7%
500 20 3 080 000 Kč 1 100 000 Kč 35,7%
750 30 4 620 000 Kč 1 650 000 Kč 35,7%
1000 40 6 160 000 Kč 2 200 000 Kč 35,7%
1500 60 9 240 000 Kč 3 300 000 Kč 35,7%
2000 80 12 320 000 Kč 4 400 000 Kč 35,7%


pokuta = 2,5 x průměrná národní mzda z první tři čtvrtletí x (0,04 x celkový počet zaměstnanců - počet zdravotně postižených zaměstnanců*)

náhradní plnění = 7 x průměrná národní mzda z první tři čtvrtletí x (0,04 x celkový počet zaměstnanců - počet zdravotně postižených zaměstnanců*) = cena odebraných služeb

* zdravotně postižený zaměstnanec s těžkým zdravotním postižením se započítává třikrát

Zavolejte nám

Zanechejte kontakt a my se Vám ozveme